Ga je een dieseltank kopen? Hier moet je op letten

Welke dieseltank is het meest geschikt in mijn situatie? Kies ik voor een kunststof of een metalen brandstoftank? Aan welke eisen moet een stalen brandstoftank eigenlijk voldoen? Allemaal vragen waarop we jou op deze pagina informeren. Ook de dieseltanks prijzen vind je op onze site. Kom je er toch niet uit? Geen probleem! Neem vrijblijvend contact op met Overweg Olie voor deskundig advies. Wij leveren, plaatsen en saneren dieseltanks.

 

Snel naar deze informatie:

1. Video: Installatie van een dieseltank

2. Voor- en nadelen van een kunststof dieseltank

3. Voor- en nadelen van een stalen dieseltank

4. Aan deze eisen moet een stalen dieseltank voldoen

5. Veehouderij Westerhof over de plaatsting van een nieuwe dieseltank door Overweg Olie

6. Jaarlijkse controle van een stalen dieseltank - laten doen of zelf doen?

 

Lees verder


29 resultaten

1. Video: Installatie van een dieseltank

Er komt heel wat kijken bij de installatie van een nieuwe dieseltank, Bram Overweg vertelt in deze video over de installatieservice van Overweg Olie. 

2. Voor- en nadelen van een kunststof dieseltank

Bij de een nieuwe dieseltank kopen, kun je kiezen uit een kunststof of een stalen brandstoftank. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, informeren we jou over de voordelen en nadelen van een kunststof dieseltank. Kom je er niet uit bij een brandstoftank kopen? Neem dan vrijblijvend contact op met Overweg Olie. We adviseren je graag over de juiste keuze in jouw situatie.

Voordelen
Kies je voor een kunststof dieseltank, dan is de, voor een stalen tank verplichte jaarlijkse, controle niet nodig. Overweg Olie adviseert je echter om ook een kunststof tank regelmatig te controleren op aanwezigheid van water en sludge. Daarmee voorkom je vocht en vervuiling in de brandstoftanks van je machinepark. Een ander voordeel is dat een kunststof tank niet kan roesten en een stalen tank wel.

Nadelen
Nadeel van een kunststoffen tank is dat bij brand of een aanrijding de diesel in de grond loopt. Dat kan leiden tot een sanering van de vervuilde grond en er is bijna geen verzekeraar die dit betaalt. Om voor verzekering in aanmerking te komen, stellen de meeste verzekeringsmaatschappijen eisen aan de plaatsing van een kunststof tank. We adviseren je om dit goed te checken bij jouw verzekeringsmaatschappij. Een algemene eis is dat een kunststof tank minimaal 3 meter verwijderd moet zijn van de dichtstbijzijnde muur.

 

3. Voor- en nadelen van een stalen dieseltank

Bij de aanschaf van een bovengrondse dieseltank kun je kiezen uit een kunststof of een stalen brandstoftank. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, informeren we jou over de voordelen en nadelen van een stalen dieseltank. Kom je er niet uit? Neem dan vrijblijvend contact op met Overweg Olie. We adviseren je graag over de juiste keuze in jouw situatie.

Voordelen
Een stalen dieseltank mag in principe overal staan en is sterker dan een kunststof tank. Dat is een belangrijk voordeel bij een eventuele aanrijding. Een kunststof tank dient minimaal 3 meter verwijderd te zijn van de dichtstbijzijnde muur, terwijl deze afstand voor een stalen variant slechts 25 cm is tussen de lange zijde van de brandstoftank en de muur en 50 cm tussen de korte zijde van de brandstoftank en een muur. 

Nadelen
Nadeel is dat een stalen diesel tank bij beschadiging van de coating kan gaan roesten. Verder moet een stalen dieselopslagtank elk jaar worden gecontroleerd op water en sludge, beschadigingen en het peil van de lekdetectievloeistof. Dit mag je als eigenaar van de tank zelf uitvoeren of je laat het doen door de tankchauffeur bij levering van de brandstof.

 

4. Aan deze eisen moet een stalen dieseltank voldoen

Een stalen dieselolietank moet voorzien zijn van een Kiwa-tankcertificaat voor de brandstoftank zelf, een Kiwa-installatiecertificaat voor de uitrusting en plaatsing van de tank en een bijbehorend logboek. De certificaten moeten elke 15 jaar worden vernieuwd door de tank te laten herkeuren.

Voorwaarden voor Kiwa-tankcertificaat
Het Kiwa-tankcertificaat geeft aan dat de tank onder Kiwa-voorwaarden is geproduceerd. Dat betekent o.a. dat het plaatstaal van een minimale kwaliteit en dikte is en dat de tank is voorzien van een mangat voor o.a. controle, keuring en reiniging. Verder moet het leidingwerk bestaan uit Kiwa-gekeurd materiaal. Een ander onderdeel van het tankcertificaat is dat de coating van de stalen dieseltank gecertificeerd moet zijn conform de mate van corrosiebelasting van de regio waar de tank wordt geplaatst. Overweg Olie levert alle dieseltanks standaard in C4 coating.

Het Kiwa-installatiecertificaat vereist dat de stalen dieseltank dusdanig geplaatst moet zijn dat er een minimale afstand van 25 cm zit tussen de lange zijde van de brandstoftank en de dichtstbijzijnde muur en 50 cm tussen de korte zijde van de brandstoftank en een muur. Verder dient de tank op een lichte helling te staan waarbij het laagste punt van de tank bij de peilbuis zit. Dat maakt het mogelijk om de brandstof op het laagste punt af te zuigen voor het meten van o.a. water en bezinksel.

Verder adviseren we je om een brandblusser te plaatsen op maximaal 5 meter afstand van de tankinstallatie. Om aanrijden van de tank te voorkomen, is het aan te raden om paaltjes, een vangrail of betonblokken rond de tank plaatsen. Een brandblusser en aanrijbeveiliging zijn weliswaar niet verplicht voor het Kiwa-installatiecertificaat, maar wel wenselijk.

Verder zijn de volgende onderdelen verplicht voor een stalen dieseltank:

 • Vulpuntmorsbak:
  Een vulpuntmorsbak zorgt voor de opvang van gemorste brandstof tijdens de levering ervan.
 • Overvulbeveiliging:
  Een overvulbeveiliging voorkomt overlopen van de tank tijdens de levering van brandstof.
 • Lekdetectie:
  Een dubbelwandige dieseltank moet voorzien zijn van een lekdetectie om visueel te controleren via het peilglas of er lekkage is. Een enkelwandige dieseltank moet voorzien zijn van een Kiwa-gekeurde lekbak.
 • Antihevelklep:
  Een antihevelklep voorkomt het leeghevelen van de tank bij een breuk van de afgifteslang.
 • Ontluchting:
  De ontluchting dient zich te bevinden op minimaal 3 meter hoogte, gemeten vanaf de onderkant van de tank. Indien de tank in een afgesloten ruimte staat, dient de ontluchting naar buiten te gaan.

 

5. Veehouderij Westerhof over de plaatsting van een nieuwe dieseltank door Overweg Olie

Veehouderij Westerhof in Dalfsen wordt gerund door Erik Westerhof. Het betreft een melkveebedrijf met 120 melkkoeien en daarnaast nog 11.000 maiskippen. Het agrarisch bedrijf heeft dagelijks 3 tractoren en een shovel in gebruik. Omdat alle dieseltanks Kiwa-gecertificeerd moeten zijn, heeft Westerhof zijn dieseltank vervangen door een nieuwe 3.000 liter dieseltank met pomp en teller. Als gecertificeerd installatiebedrijf mocht Overweg Olie de Kiwa tank leveren en installeren.

Erik Westerhof: "De plaatsing van de stalen Kiwa dieseltank verliep prima! Overweg moest wel even improviseren, vanwege de verbouwing van mijn boerderij stond een bouwkraan in de weg. Daarom hebben we de dieseltank over de boerderij heen gehesen naar de juiste plek. Dat was wel een mooi gezicht"!

Het hele artikel lezen

 

6. Jaarlijkse controle van een stalen dieseltank - laten doen of zelf doen?

De jaarlijkse controle van een stalen dieseltank is in de meeste gemeentes verplicht. Een stalen brandstoftank moet dan worden gecontroleerd op de aanwezigheid van water, bezinksel en beschadigingen. Ook is het verstandig om regelmatig te checken of de lekdetectievloeistof nog op peil is. De jaarlijkse controle van een kunststof dieseltank is niet verplicht, maar we raden je toch aan om ook een kunststof tank regelmatig te controleren. Daarmee voorkom je vocht en vervuiling in de brandstoftanks van je machinepark.

Laten doen

De jaarlijkse controle van een stalen dieseltank mag je als eigenaar van de tank zelf uitvoeren, maar je kunt het ook door ons laten doen. Wij controleren dan de algehele staat van de tank en kijken of de coating van de tank is beschadigd. Bij beschadigingen werken we de coating bij. Met een waterzoekpasta op de peilstok checken we of er water en/of bezinksel aanwezig is in de tank. Als dat zo is, moet dit verwijderd worden. Afhankelijk van de mate van vervuiling zoeken we samen met jou de beste oplossing. Als het peil van de lekdetectievloeistof te laag is, vullen we dit uiteraard bij. Na de controle maken we een rapport op dat toegevoegd wordt aan het (digitale) logboek van jouw tankinstallatie.

Je kunt de jaarlijkse controle stalen dieseltank online kopen, wij nemen vervolgens contact met je op om de afspraak voor controle op locatie in te plannen.

Zelf doen

Als je de jaarlijkse controle van een dieseltank met pomp zelf wilt uitvoeren, dan heb je een filter nodig. Overweg Olie heeft twee soorten Cim-Tek filters, de 800-HS-30 en de 260-HS-30. Cim-Tek filters zijn hygroscopisch (wateraantrekkend) en moeten daarom droog en koel bewaard worden. We adviseren je dan ook om deze filters te bewaren in de aangeleverde verpakking zodat ze geen vocht uit de directe omgeving opnemen.

De vervanging van een filter is afhankelijk van de hoeveelheid liters die je verbruikt. We adviseren je om het filter jaarlijks te vervangen of wanneer de pomp minder brandstof geeft. Schud voor het plaatsen het nieuwe filter goed, want hierdoor komt de aanwezige poeder goed los en dat bevordert de vochtopname van het filter.