Dieseltank afvoeren

De huidige regelgeving schrijft voor dat een dieseltank moet beschikken over een tank en installatie-certificaat conform de PGS 30. PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Voldoet jouw bovengrondse of ondergrondse dieseltank niet aan de PGS 30? Laat dan je dieseltank afvoeren door Overweg Olie. Na afvoeren van de lege dieseltank krijg je een gereed- melding tanksanering (Kiwa-certificaat), waarmee je kunt aantonen dat de tank is gesaneerd. Overweg Olie voert het dieseltank verwijderen op vakkundige en snelle wijze uit tegen aantrekkelijke kosten. 

Lees verderMerk


3 resultaten

Ondergrondse tank saneren

Ondergrondse dieseltanks kom je niet vaak meer tegen in de agrarische sector. De aanwezigheid van een ondergrondse olietank herken je vaak aan putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen. Wat nog wel eens voorkomt, is dat een oude grondtank bovengronds wordt gebruikt. Vanwege het ontbreken van een Kiwa- tankcertificaat moet je een grondtank die je bovengronds gebruikt, laten saneren door een Kiwa-erkend tanksaneringsbedrijf.

Bovengrondse tank verwijderen

Een bovengrondse dieseltank die niet voldoet aan de PGS 30 dient afgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf. Na de tanksanering ontvang je een Kiwa-certificaat waarin staat dat de tank conform de vereiste voorschriften is verwijderd. Bewaar dit certificaat goed als bewijsstuk. Overweg Olie heeft veel ervaring met het professioneel saneren van dieseltanks, met name in de agrarische sector.

Kosten dieseltank afvoeren

De kosten voor het afvoeren van een ondergrondse dieseltank of de kosten voor het verwijderen van een bovengrondse olietank is bij Overweg Olie vind jij hier, exclusief btw.

Daaraan zijn wel de volgende voorwaarden verbonden:
- Tanks dienen normaal bereikbaar te zijn.
- Tanks dienen (pomp)leeg te zijn (maximaal 10 liter).
- Indien de tank niet leeg is, berekenen we voor afvoer van de restanten € 0,18 per liter, exclusief eventueel tankwagenwerk à € 110 per uur.
- Indien we de sanering niet kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld omdat de tank toch niet leeg of bereikbaar was, dan berekenen we € 120 per rit.
- Bijbehorende stalen lekbakken worden op verzoek gratis meegenomen indien ze leeg zijn en bij voldoende ruimte op de wagen.
- Prijzen zijn exclusief eventueel door het bevoegd gezag te stellen aanvullende eisen, zoals bijvoorbeeld een bodemonderzoek conform NEN 5740.
- Bij geconstateerde bodemverontreiniging stellen we het bevoegd gezag op de hoogte.
- Voor het saneren van een oude tank met een bitumen beschermlaag rekenen we een kleine toeslag van € 85, exclusief btw.
- Voor het saneren van een dubbelwandige oude tanks rekenen we een kleine toeslag van € 135, exclusief btw.

 

× Filteren