Privacy

Overweg Olie gebruikt je persoonsgegevens voor de acceptatie van je bestelling, uitvoering van overeenkomsten met jou, het doen van gerichte marketingacties, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.


Bij de verwerking van bovenstaande is het mogelijk dat Overweg Olie samenwerkende partners inschakelt. In verband daarmee kan Overweg Olie je persoonsgegevens aan deze samenwerkende partijen verstrekken.


Daarnaast kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Overweg Olie.


Overweg Olie gebruikt uw persoonsgegevens nooit voor adressenhandel.


Informatie, voortvloeiende uit de tussen jou en Overweg Olie bestaande overeenkomst, kan je per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kan je ook per e-mail of sociale media ontvangen. Als je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, dan kun je dit aan ons doorgeven. 

Overweg Olie heeft passende technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of diverse vormen van onrechtmatige verwerking.

Je mag je persoonsgegevens altijd inzien. Daarnaast heb je het recht om een verzoek in te dienen om je persoonlijke gegevens aan te passen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt je persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op onze site. Ga hiervoor naar je persoonlijke account van Overweg Olie.